Kalite Komisyonu

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı "Birim Kalite Komisyonu"

 

 Başkan  Mustafa Ünver SABUNCU  Öğrenci İşleri Daire Başkanı
 Üye  Hava KORCAK  Şube Müdürü
 Üye   Süleyman ÇELİK  Şube Müdürü