Kalite Komisyonu

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı "Birim Kalite Komisyonu"

 

 Başkan Mustafa Ünver SABUNCU   Öğrenci İşleri Daire Başkanı
 Üye Hava KORCAK  Şube Müdürü
 Üye Süleyman ÇELİK  Şube Müdürü
 Üye Saim DURDU  Şef