Kalite Komisyonu


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı "Birim Kalite Komisyonu"

 

 Başkan  Mustafa Ünver SABUNCU  Öğrenci İşleri Daire Başkanı
 Üye  Hava KORCAK  Şube Müdürü
 Üye   Sabri YAVUZ  Şube Müdürü
 Üye   Süleyman ÇELİK  Şef