2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi, Kurumlararası ve Yurt Dışı Genel Not Ortalaması (GANO) İle Yatay Geçiş

18 Temmuz 2022, Pazartesi 4734