Azami Öğrenim Süresi Sonunda Ek Sınav Başvuru İşlemleri

09 Şubat 2022, Çarşamba 3108

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında COVID-19 Pandemisi koşulları da dikkate alınarak, azami süresini doldurdukları için 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilen öğrencilere 2021-2022 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanmak üzere daha önce iki ek sınav hakkı verilen alıp başarısız oldukları dersler dışındaki hiç almadıkları ve devamsızlıktan kaldıkları derslere 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar  başvurmaları halinde  2 Ek Sınav hakkı verilmiştir. Alınan bu karar daha önce ilşiği kesilen öğrenciler ile 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini tamamlayacak olan öğrencileride kapsamaktadır. Başvuran öğrencilerin sınavları 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminde güz yarıyılı sonu için belirlenen ek sınav tarihlerinde yapılacaktır.

Daha önce hiç alınmayan veya devamsızlıktan başarısız olunan doğrudan sınav yapılmayıp yarıyıl içi çalışmalarına göre başarı notu verilen uygulamalı dersler, bitirme projesi, bitirme çalışması, proje gibi  derslere bir defaya mahsus olmak üzere öğrencilerin talepleri halinde devam edebilecekleri ek süre verilebilecektir.

Güz yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini tamamlayacak olan halen kayıtlı öğrencilerin başvuru işlemlerine ait açıklama: Halen kayıtlı olup 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı sonunda azami süresi dolduracak olan öğrenciler başvuru ve ders seçme işlemini 10-16 şubat 2022  tarihleri arasında öğrenci bilgi sistemindeki Başvuru İşlemleri menüsü altında yer alan Ek Sınav Başvuru V2  sekmesinden yapacaklardır. Henüz ilişiği kesilmemiş olan kayıtlı öğrencilerin dilekçe ile başvuru yapmasına gerek olmayıp bu öğrenci bilgi sisteminden sınava girmek istediği derslere ait ders seçimi yapmaları yeterlidir. Ders seçimi yapmayan öğrenciler ek sınavlara alınmayacaktır.

- Ek Sınavdan başarılı olabilmek için en az CC harf notu alınması gerekmektedir. 

- Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı, devam koşulunu yerine getirmediği ve başarısız derslerde dahil olmak üzere ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl  ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile  ilişiği kesilir.

- Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş İçin Tıklayınız...

İlişiği kesilmiş olan öğrencilerin başvuru işlemine ait açıklama: 2017-2018, 2018-209, 2019-2020, 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında azami öğrenim süresi sonunda alıp başarısız olduğu dersler için verilen 2 Ek Sınav sonrası başarısız olduğu, hiç almadığı ve devamsızlıktan kaldığı ders sayısı 5 dersten fazla olduğu için ilişiği kesilen öğrenciler daha önce alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış derslerin 2 Ek Sınav hakkından yararlanabilmek ve sınava girmek istediği derslere ait ders seçimi yapmak için aşağıdaki başvuru dilekçesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvuru dilekçesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaşan öğrencilerin öğrenci bilgi sistemindeki kayıtları aktif hale getirildikten sonra öğrencilerin kendileri öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimi yapmaları  gerekmektedir. Ders seçimi yapmayan öğrenciler ek sınavlara giremeyecektir.

Akademik takvimde yer alan ek sınav tarihleri 1. Ek Sınavlar 21-28.02.2022, 2. Ek Sınavlar 02-11.03.2022 tarihlerinde yapılacaktır.

Başvuru Tarihi son gün: 31 Ocak 2022 Pazartesi

31 Ocak 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ (Başvurular sona ermiştir.)

Başvuru Şekli: Öğrenciler başvuru dilekçelerini doldurup imzaladıktan sonra Şahsen, posta, kargo veya elektronik posta ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletebilirler. 

Başvuru için iletişim bilgileri: Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Seyitler/ARTVİN

e-posta ile başvuru için mail adresi: oidb@artvin.edu.tr