TUYEP Projesi Kapsamında Erzurum’da TYÇ Tanıtım Günleri Etkinliği Gerçekleştirildi

13 Ekim 2022, Perşembe 16

TUYEP Projesi kapsamında; Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’nin (TYÇ) uygulama alanları, yapısı vb. konularda ilgili tüm yerel paydaşların (eğitim ve öğretim kurumları, yükseköğretim kurumları, eğitim sağlayıcılar, odalar ve birlikler) katılımı ile farkındalık oluşturma/arttırma etkinliklerinin 13 Ekim 2022 dördüncüsü düzenlenen toplantıya Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünver SABUNCU ve Şube Müdürü Süleyman ÇELİK katılmıştır.