Diploma Teslim

Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz, diploma/diploma ekinin hazır olup olmadığını Mezun Bilgi Sistemineden  kontrol ederek  diploma/diploma ekini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan ilişik kesme işlemlerini tamamladıktan sonra kendileri, kanuni temsilcileri (noter onaylı vekaleti olan kişi) aracılığı veya talep etmeleri halinde kargo yolu ile teslim alabilirler.

Kargo ile diploma almak isteyen öğrencilerin Mezun Bilgi Sistemine girerek diploma sekmesi altında yer alan Diploma Talep Formu'nun çıktısını alıp doldurduktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına posta ile göndermeleri halinde diploma/diploma eki talep formunda belirttikleri adresine kargo ile karşı ödemeli olarak gönderilecektir.

Diplomaların teslim edilebilmesi için mezun öğrencilerin Üniversitemizden ilişik kesmelerinde herhangi bir engel durumu olmaması gerekmektedir. İlişik kesmesinde engel bulunan öğrenciler ise bu engel durumu ortadan kalktıktan sonra diplomalarını teslim alabilirler.

Diplomanızı alabilmeniz için varsa daha önce almış olduğunuz geçici mezuniyet belgesini teslim etmeniz gerekmektedir.
 
Diploma Talep Formunun gönderileceği adres:
Artvin Çoruh Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Şehir  Yerleşkesi Rektörlük Binası Zemin Kat 
08000 Merkez/ARTVİN